Hình ảnh đẹp

16179351_1403977229653646_3202683184404876559_o.jpg Trinhchieu.flv Ts_t3_2512_chunk_3.flv 201112.swf HN23.swf Dhcd_1215.swf Tk1112.swf 107___05.swf IMG_00851.jpg Giao_luu_tieng_anh_THCS_2012.swf 263.swf Dh_chi_bo_201214.swf 20112011.swf Dhdoan11.swf Chia_tay.swf Khai_giang_nh_1112.swf

Tài nguyên của trường

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ai đang thăm trường

  0 khách và 0 thành viên

  TKB Giáo viên Kỳ 2 năm học:2011-2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Chiến Công (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:58' 07-01-2012
  Dung lượng: 55.0 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  Trường NTT
  Học kỳ 2
  Năm học 2011-2012

  Giáo viên HLan
  Có tác dụng từ ngày 20/08/2011
  Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1 7A-Toan 7B-Toan 7C-Toan 7B-Toan
  2 7C-Toan 7B-Toan 7A-Toan
  3 7C-Toan 9D-TC Toỏn 7A-Toan 7C-Toan
  4 7B-Toan 7A-Toan
  5 9D-TC Toỏn
  Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1
  2
  3
  4
  5

  Giáo viên Dung
  Có tác dụng từ ngày 20/08/2011
  Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1 9C-Toan 9C-Toan 9A-Toan 9A-TC Toỏn 9B-Toan
  2 9B-Toan 9A-Toan 9C-Toan 9C-Toan
  3 9A-Toan 9B-Toan 9C-TC Toỏn
  4 9A-TC Toỏn 9C-TC Toỏn 9A-Toan
  5 9B-Toan
  Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1
  2
  3
  4
  5

  Giáo viên Hoang
  Có tác dụng từ ngày 20/08/2011
  Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1 9D-Toan
  2 9D-Toan
  3 9D-Toan
  4
  5 9D-Toan
  Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1 8A-Toan
  2 8C-Toan 8C-Toan
  3 8B-Toan 8C-Toan 8A-Toan
  4 8A-Toan 8B-Toan 8B-Toan 8B-Toan
  5 8A-Toan 8C-Toan

  Giáo viên Uyờn
  Có tác dụng từ ngày 20/08/2011
  Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1
  2
  3
  4
  5
  Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1
  2
  3
  4
  5

  Giáo viên Đinh
  Có tác dụng từ ngày 20/08/2011
  Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1
  2
  3
  4
  5
  Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1 6A-Toan 8D-Toan 8D-Toan 8D-Toan
  2 6B-Toan 6A-Toan 6A-Toan 6B-Toan
  3 6B-Toan 6C-Toan
  4 6C-Toan 6C-Toan 6C-Toan 6A-Toan
  5 8D-Toan 6B-Toan

  Giáo viên Vinh
  Có tác dụng từ ngày 20/08/2011
  Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1 9B-Vat ly 9C-Vat ly
  2 9D-Vat ly 9A-Vat ly 9D-Vat ly 9A-Vat ly
  3 9D-HDNGLL
  4 9C-Vat ly 9B-Vat ly
  5 9D-Sinh hoat
  Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1
  2
  3 8A-Vat ly
  4
  5 8B-Vat ly

  Giáo viên Minh
  Có tác dụng từ ngày 20/08/2011
  Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1
  2 7A-Vat ly
  3 7B-Vat ly
  4
  5 7C-Vat ly
  Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1 6A-Vat ly 6A-TC Tin hoc 6A-TC Tin hoc
  2 6B-Vat ly 6B-TC Tin hoc
  3 6C-Vat ly 6C-HDNGLL 6B-TC Tin hoc
  4 6C-TC Tin hoc 6C-TC Tin hoc
  5 6C-Sinh hoat

  Giáo viên Miờn
  Có tác dụng từ ngày 20/08/2011
  Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1 9D-Hoa hoc 9D-Hoa hoc
  2 9C-Hoa hoc 9B-Hoa hoc
  3 9C-Hoa hoc 9A-Hoa hoc
  4 9B-Hoa hoc
  5 9A-Hoa hoc
  Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1 8A-Hoa hoc
  2 8D-Hoa hoc
  3 8B-Hoa hoc 8B-Hoa hoc
  4 8D-Hoa hoc
  5 8A-Hoa hoc

  Giáo viên Lõm
  Có tác dụng từ ngày 20/08/2011
  Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1
  2
  3
  4
  5
  Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1
  2
  3
  4
  5

  Giáo viên Xuyến
  Có tác dụng từ ngày 20/08/2011
  Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1
  2
  3
  4
  5
  Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1 8A-Van hoc 8B-Van hoc 8B-TC Văn
  2 8B-Van hoc 8B-Van hoc 8A-TC Văn
  3 8A-Van hoc 8B-TC Văn 8A-HDNGLL 8B-Van hoc
  4 8A-TC Văn 8A-Van hoc
  5 8A-Van hoc 8A-Sinh hoat

  Giáo viên Ngõn
  Có tác dụng từ ngày 20/08/2011
  Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1
  2
  3
  4
  5
  Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1 8C-Van hoc 8D-TC Văn
  2 8C-TC Văn 8D-TC Văn 8D-Van hoc
  3 8D-Van hoc 8D-Van hoc 8D-HDNGLL
  4 8C-Van hoc 8D-Van hoc 8C-Van hoc 8C-TC Văn
  5 8C-Van hoc 8D-Sinh hoat

  Giáo viên Chi
  Có tác dụng từ ngày 20/08/2011
  Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1 7B-Van hoc 7B-Van hoc 7C-Van hoc
  2 7B-Van hoc
  3 7C-Van hoc 7B-Van hoc
  4 7C-Van hoc 7C-Van hoc
  5
  Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1
  2
  3
  4
  5

  Giáo viên Xuõn
  Có tác dụng từ ngày 20/08/2011
  Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1
  2
  3
  4 7C-TC Văn
  5 7C-TC Văn
  Buổi chiều
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1 6C-Van hoc 6B-Van hoc 6A-Van hoc 6B-Van hoc
  2 6C-Van hoc 6B-Van hoc 6C-Van hoc
  3 6B-Van hoc 6C-Van hoc
  4 6A-Van hoc 6A-Van hoc
  5 6A-Van hoc

  Giáo viên Nhung
  Có tác dụng từ ngày 20/08/2011
  Buổi sáng
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1
   
  Gửi ý kiến