Hình ảnh đẹp

16179351_1403977229653646_3202683184404876559_o.jpg Trinhchieu.flv Ts_t3_2512_chunk_3.flv 201112.swf HN23.swf Dhcd_1215.swf Tk1112.swf 107___05.swf IMG_00851.jpg Giao_luu_tieng_anh_THCS_2012.swf 263.swf Dh_chi_bo_201214.swf 20112011.swf Dhdoan11.swf Chia_tay.swf Khai_giang_nh_1112.swf

Tài nguyên của trường

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ai đang thăm trường

  0 khách và 0 thành viên

  Phân công chuyen môn HK2 2010 - 2011

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: CM
  Người gửi: Hoàng Chiến Công (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:47' 20-01-2011
  Dung lượng: 22.5 KB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I I NĂM HỌC 2010-2011 Áp dụng từ: 10/01/2011
  TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  Toan Vat ly Hoa hoc Sinh vat Van hoc Lich su Dia ly GDCD Ngoai ngu C«ng NghÖ Nhac MT TC To¸n TC V¨n TC Anh Sinh hoat HDNGLL TD HN
  1 9A Uyªn(4) Vinh(2) Miªn(2) NLan(2) Lµnh(4) Thñy(2) Lµi(1) CNhung(1) YÕn(2) S¬(1) Quy(1) Uyªn(2) Miªn(1) Miªn(1) L©m (2) Bé(1) 9A
  2 9B Dung(4) Vinh(2) Miªn(2) NLan(2) Lµnh(4) Thñy(2) Lµi(1) CNhung(1) YÕn(2) S¬(1) Quy(1) Uyªn(2) Lµnh(1) Lµnh(1) L©m (2) Bé(1) 9B
  3 9C Dung(4) Vinh(2) Miªn(2) NLan(2) LHiÒn(4) Thñy(2) Lµi(1) CNhung(1) YÕn(2) S¬(1) Quy(1) LHiÒn(2) Dung(1) Dung(1) L©m (2) Bé(1) 9C
  4 9D Dung(4) Vinh(2) Miªn(2) NLan(2) LHiÒn(4) Thñy(2) Lµi(1) CNhung(1) YÕn(2) S¬(1) Quy(1) LHiÒn(2) Vinh(1) Vinh(1) L©m (2) Bé(1) 9D
  5 8A Hoµng(4) Minh(1) Thanh(2) V©n(2) Ng©n(4) Hång(1) Hång(2) CNhung(1) NHiÒn(3) A`i(1) H­¬ng(1) Quy(1) XuyÕn(2) Ng©n(1) Ng©n(1) L©m (2) 8A
  6 8B Hoµng(4) Minh(1) Thanh(2) V©n(2) Ng©n(4) Hång(1) Hång(2) CNhung(1) NHiÒn(3) A`i(1) H­¬ng(1) Quy(1) Ng©n(2) Hång(1) Hång(1) L©m (2) 8B
  7 7A Uyªn(4) Minh(1) Lª(2) Xu©n(4) Thñy(2) Lµi(2) CNhung(1) Hµ(3) S¬(2) H­¬ng(1) Quy(1) Xu©n(2) Hµ(1) Hµ(1) Vò (2) 7A
  8 7B Uyªn(4) Minh(1) Lª(2) Xu©n(4) Thñy(2) Lµi(2) CNhung(1) Hµ(3) S¬(2) H­¬ng(1) Quy(1) Xu©n(2) H­¬ng(1) H­¬ng(1) L©m (2) 7B
  9 8C Hoµng(4) Minh(1) Thanh(2) Lª(2) XuyÕn(4) Hång(1) NLan(2) CNhung(1) Hµ(3) A`i(1) MAnh(1) Quy(1) XuyÕn(2) Lª(1) Lª(1) L©m (2) 8C
  10 8D Hoµng(4) Minh(1) Thanh(2) Lª(2) XuyÕn(4) Hång(1) NLan(2) CNhung(1) Hµ(3) A`i(1) MAnh(1) Quy(1) XuyÕn(2) Thanh(1) Thanh(1) L©m (2) 8D
  11 7C HLan(4) Minh(1) Lª(2) Chi(4) Thñy(2) Lµi(2) CNhung(1) YÕn(3) S¬(2) H­¬ng(1) Quy(1) Xu©n(2) HLan(1) HLan(1) MAnh(2) 7C
  12 7D HLan(4) Minh(1) Lª(2) Chi(4) Thñy(2) Lµi(2) CNhung(1) YÕn(3) S¬(2) MAnh(1) Quy(1) Xu©n(2) MAnh(1) MAnh(1) MAnh(2) 7D
  13 6A §inh(4) Minh(1) V©n(2) HËu(4) Hång(1) Lµi(1) CNhung(1) NHiÒn(3) A`i(2) H­¬ng(1) Quy(1) HËu(2) V©n(1) V©n(1) A`i (2) 6A
  14 6B §inh(4) Minh(1) V©n(2) HËu(4) Hång(1) Lµi(1) CNhung(1) NHiÒn(3) A`i(2) H­¬ng(1) Quy(1) HËu(2) Minh(1) Minh(1) A`i (2) 6B
  15 6C §inh(4) Minh(1) V©n(2) HËu(4) Hång(1) Lµi(1) CNhung(1) NHiÒn(3) A`i(2) H­¬ng(1) Quy(1) NHiÒn(2) §inh(1) §inh(1) A`i (2) 6C


   
  Gửi ý kiến